Karta kredytowa oraz bankomatowa

Karta kredytowa oraz bankomatowa

Jeśli posiada się konto w danym banku, to zawsze ma się też kartę bankową. Istnieje kilka rodzajów kart bankowych, które używane są do różnych celów. Przede wszystkim wyróżnić można dwa rodzaje takich kart. Jedną z nich jest karta kredytowa, a drugą jest karta bankomatowa. Obie te karty różnią się od siebie swoimi funkcjami. Karta bankomatowa potrzebna jest do wypłacania pieniędzy z bankomatów. Za pomocą takiej karty można także dokonywać zakupów w sklepach. Karta ma więc użyteczne funkcje dla codziennego obywatela. Karta kredytowa różni się od karty bankomatowej tym, że można jej używać nawet wówczas, gdy nie ma się na koncie żądnych środków pieniężnych. Istota karty kredytowej kryje się właśnie w możliwości zaciągania kredytu przy jej użyciu. Kupując coś sklepie za pomocą karty kredytowej można nabywać przedmioty nie posiadając w danym momencie środków pieniężnych na koncie. Zaciąga się wówczas zobowiązanie kredytowe. Takie zobowiązanie musi być jednak opłacone w odpowiednim terminie. Karta kredytowa ma szersze możliwości niż karta bankomatowa, jednak należ jej używać bardzo rozsądnie. Należy pamiętać, że wszyscy zaciągane kredyty muszą być spłacane w konkretnym terminie, gdyż jeśli się tego nie zrobi, to wówczas należy ponieść konsekwencje. Karta kredytowa przeznaczona jest dla ludzi odpowiedzialnych.