ING Bank Śląski

ING Bank Śląski

ING Bank Śląski jako bank został wydzielony w 1988 roku z polskiego banku centralnego. Jego początkowy etap działalności przypadał tylko na Śląsk i okoliczne województwa. Ilość aktywów daje mu mniej więcej 4 miejsce, pod względem ilości placówek bank zajmuje 8 pozycję w rankingu bankowym. W 1991 roku został sprywatyzowany, aby 3 lata później jego akcje znalazły się na giełdzie papierów wartościowych. W 2001 roku Bank Śląski połączył się z ING Bankiem z Oddziałem w Warszawie, a od momentu połączenia występuje jako ING Bank Śląski. W grupie kapitałowej ING znajduje się także towarzystwo ubezpieczeniowe (dawne Nationale Nederlanden). Większościowym udziałowcem jest ING Bank NV, który posiada 75% akcji banku. Prezesem Zarządu pozostaje Małgorzata Kołakowska. W ofercie banku znajdują się rachunki bieżące, lokaty terminowe, rachunki oszczędnościowe, produkty kredytowe oraz karty kredytowe. Do dnia dzisiejszego centrala banku znajduje się w Katowicach. Bank obsługuje klientów indywidualnych, także z segmentu Private banking, korporacje, samorządy oraz przedsiębiorców i firmy. Od wielu lat twarzą reklam ING Banku Śląskiego jest Marek Kondrat, który stał się pewnego rodzaju gwarantem rzetelności produktów, które wchodzą w skład oferty banku. Charakterystyczne logo z lwem znalazło swoje odbicie także w ofercie, bowiem rachunki są znane jako konta z lwem.