Współpraca różnych segmentów rynku

Współpraca różnych segmentów rynku

W takim kraju jak Polska potrzeba było wielu lat, aby przekonać obywateli do sensowności zakładania własnych firm. Na początku niechęć ludzi do tego typu projektów wynikała przede wszystkim z historycznego przyzwyczajenia do tego, że to państwo tworzy oraz dba o miejsca pracy na rynku. Otwarcie gospodarki na zagraniczny kapitał sprawiło więc, że ludzie z jednej strony bali się stawać do rywalizacji z powstającymi przedsiębiorstwami o zasięgu makro – woleli bić się natomiast o stanowiska w nich. Z czasem jednak stanowisk pracy przestało przybywać i okazało się dopiero, jak ważne są dla gospodarki małe i średnie przedsiębiorstwa. Za sprawą szkolnictwa wyższego udało się wprowadzić na rynek wielu doskonale przygotowanych absolwentów, którym wiary w siebie ani zapału do prowadzenia własnej działalności nie brakuje. Ale do prowadzenia dużej firmy niestety i oni potrzebują wsparcia. Pojawiły się więc na rynku firmy trzecie, oferujące konsulting dla firm na bardzo różnym poziomie. Oczywiście trzeba im niemało zapłacić za pomoc w zarządzaniu swoją firmą, ale można być pewnym, że efekty takiej współpracy będą bardzo pozytywne i przyczynią się do poprawienia jakości funkcjonowania przedsiębiorstwa.