Kryzys gospodarczy, a banki

Kryzys gospodarczy, a banki

Żyjemy w dobie kryzysu gospodarczego, który nie był w stanie ominąć nawet banków. Tak naprawdę część społeczeństw właśnie w bankach i ich polityce upatruje przyczyn kryzysu gospodarczego, zadłużenia krajów, bankructwa. Głównie winę to widzi się w udzielanych kredytach. Ludzie zaczęli żyć ponad stan, a wartość pieniądza zaczęła się drastycznie obniżać. Zatem dla wielu spłacanie kredytów stało się niemożliwe. Obecnie żyje wielu ludzi na świecie, jak również w Polsce, którzy nie spłacają swoich zobowiązań wobec banków. To znacznie obciąża cały system bankowy, gdyż nie mają one wystarczających środków na inwestycje oraz obrót gotówką. Staja się także niewypłacalne. Z pewnością istnieje pewien procent na ryzyko niespłaconych kredytów. Jednak obecnie przybrał on dużo większą rolę niż kiedyś. Jednak placówek bankowych, które w głównej mierze zajmowały się tylko udzielaniem kredytów powstało bardzo wiele na rynku. Byłą duża konkurencja i niekiedy dochodziło do tego, że znacznie obniżano wymagania w dziedzinie zdolności kredytowej i udzielano je ponad miarę, a niekiedy możliwości ich spłaty przez kredytobiorcę. W ten sposób szereg banków zaczął popadać w kłopoty finansowe musiał zacząć poszukiwać rozwiązania. Oczywiście upadek banku nie jest korzystny dla tych, którzy maja w nim zgromadzone środki finansowe.