Bank Ochrony Środowiska

Bank Ochrony Środowiska

Jednym z banków, które nadal są spółką zależną od Skarbu Państwa, jest Bank Ochrony Środowiska, którego wieloletnim prezesem był Józef Kozioł. Bank był kojarzony z PSL, a jego głównymi akcjonariuszami w chwili obecnej są Lasy Państwowe oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska (NFOŚ). Bank jest obecnie bankiem uniwersalnym, chociaż jego główny zakres działalności – zgodnie z deklaracją zarządu – jest związany z działalnością proekologiczna. Klienci detaliczni mogą zakładać w banku lokaty, z których część dochodu (zwykle jest to mniej niż 1 zł od każdego założonego depozytu) jest przeznaczona na ochronę ginących gatunków. W ofercie były lokaty ze żbikiem, rysiem, szarotką górską ale także były lokaty z morświnem. Klienci prowadzący działalność, mogą liczyć na możliwość dofinansowania działań związanych z ekologią – środki można dostać na budowę solarów, oczyszczalni ścieków (także przydomowych) i wiele innych. Sam bank kilka lat temu podjął decyzję, aby zarząd korzystał z samochodów na energię elektryczną, co wpisywało się doskonale w działalność ekologiczną. Fundacja, założona przy banku, ma na celu propagowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci, a jeden z jej programów wdrażał do szkolnych sklepików zdrowe przekąski, wykluczając chipsy czy słodkie batoniki. W notowaniach pod względem ilości klientów bank znajduje się zwykle w okolicy 10-15 miejsca, chociaż wygrywa w niektórych zestawieniach dotyczących produktów depozytowych i produktu strukturyzowanych.