Co robić na wypadek kłopotów ze spłatą kredytu ?

Co robić na wypadek kłopotów ze spłatą kredytu ?

Biorąc kredyt i będąc przy tym osobą uczciwą, oczywiście zakładamy, że nasza sytuacja finansowa pozwoli nam na regularne spłacanie rat. Bank ze swej strony również skrupulatnie bada naszą zdolność kredytową i ocenia, czy będziemy w stanie spłacać raty. Jednak w trakcie spłacania rat może się zdarzyć sytuacja, że z powodu utraty pracy lub innych zdarzeń losowych nie będziemy w stanie spłacać rat. Co wtedy zrobić ? Podstawowa zasada mówi, że powinniśmy powiadomić bank o naszych przewidywanych problemach ze spłatą raty, zanim jeszcze tej raty nie zapłacimy. Bankowi bowiem zależy na spłatach rat kredytu w równym stopniu jak nam. Reagując odpowiednio wcześnie, mamy bowiem szansę otrzymać tzw. wakacje pożyczkowe, czyli zawieszenie na okres kilku miesięcy spłaty części lub nawet całości raty. Jeśli zawieszenie spłat nie jest możliwe lub nie rozwiązuje problemu nieterminowych spłat, bank może wydłużyć, jeśli jest to możliwe, okres kredytowania, aby wysokość raty była mniejsza. W najgorszym wypadku, jeśli działania w postaci zawieszenia rat lub ich zmniejszenia nie pomogą lub pomogą tylko na krótko, to starajmy się spłacać regularnie choć część raty. Dla banku będzie to dowodem, że mamy wolę spłacania kredytu i nasze problemy ze spłatą są przejściowe, co nie spowoduje wdrożenia przez bank dalszych kroków wymuszających spłatę kredytu, które mogą być dla nas przykre.