Komisja Nadzoru Finansowego

Komisja Nadzoru Finansowego

Polski rynek bankowy rządzi się swoimi prawami, ale jednak ich działalność jest uzależniona od przepisów i od różnych instytucji. Działalność banków w Polsce reguluje ustawa Prawo Bankowe, w którym regulowany jest zakres działalności banków, rodzaj produktów, ale także jest zdefiniowana instytucja arbitra bankowego, do którego mogą się zgłaszać klienci, mający problemy ze swoimi bankami czy oddziałami bankowymi. Nadzór nad bankami ma także Narodowy Bank Polski, który jako bank centralny reguluje rynek, oraz Komisja Nadzoru Finansowego, która przypatruje się i kontroluje działalność banków. Działania KNF nie cieszą się popularnością, ale to właśnie KNF publikuje listę instytucji finansowych i parabanków, których działanie na rynku powinno być zawieszone, a klienci w ten sposób są ostrzegani przed możliwością nadużyć. KNF na blisko rok przed upadkiem Amber Gold publikował informacje i zgłaszał, że instytucja nie przedstawia obowiązujących ją dokumentów (chodziło między innymi o roczne rozliczenia finansowe). Pracownicy KNF mają obowiązek rejestrowania wszystkich krytycznych czy podejrzanych operacji poszczególnych banków. Każdy bank w Polsce może się liczyć z tym, że KNF przygląda się działaniu banku od środka, poprzez dokumentację, którą bank ma obowiązek przedstawić pracownikom KNF na każde żądanie. KNF może także karać banki za nieprawidłowe praktyki.