Zła historia kredytowa

Zła historia kredytowa

Osoba, która miała przeszłości kłopoty ze spłatą zobowiązań kredytowych, może mieć trudności z uzyskaniem kredytu hipotecznego. Banki dokładnie sprawdzają historię każdego potencjalnego klienta w Bazie Informacji Kredytowej, wiedząc, że jeśli ktoś miał kłopoty w spłacie zobowiązań, może także dla nich okazać się trudnym klientem. Jednak nie wszystkie instytucje są tak restrykcyjne. Dla niektórych banków niesolidność dłużnika nie musi być przeszkodą w udzieleniu mu kolejnego kredytu. Oczywiście wszystko zależy od rodzaju zaciąganego zobowiązania. Bank wykaże większą tolerancję, jeśli klient będzie chciał uzyskać pożyczkę krótkoterminową i na niższą sumę. Jednak banki mają świadomość, że narażają się na większe ryzyko, dlatego ustalają wyższe oprocentowanie. Jeśli chodzi o przyznawanie kredytów hipotecznych, to na ogół mogą je otrzymać tylko osoby o nienagannej historii kredytowej. Warunki, na jakich banki kwalifikują poszczególnych klientów jako potencjalnych kredytobiorców, różnią się w zależności od danej instytucji bankowej. Niektóre podchodzą do tego bardziej restrykcyjnie, inne mniej, jednak przeważnie każdy wniosek rozpatrywany jest pod indywidualnym kątem – nie ma jednolitych wytycznych. W większości placówek niewielkie przewinienia w przeszłości kredytowej nie są przeszkodą do udzielenia kredytu.