Dodatkowe zabezpieczenia kredytu

Dodatkowe zabezpieczenia kredytu

Każdy kredyt, zaciągany na dowolny cel, wymaga odpowiedniego zabezpieczenia. W przypadku kredytów ratalnych na zakup konkretnych rzeczy zabezpieczeniem jest właśnie owa rzecz, która stanie się własnością banku jeśli kredytobiorca nie będzie w stanie spłacić kredytu. Dodatkowym zabezpieczeniem w takim przypadku staje się ubezpieczenie na życie, obligatoryjne do kredytu, na wypadek śmierci kredytobiorcy. Ubezpieczenie na życie oraz ubezpieczenie mieszkania od zalania i pożaru to standardowe formy zabezpieczenia kredytobiorcy oraz mieszkania w przypadku zaciągania kredytu hipotecznego. Zabezpieczeniem kredytu hipotecznego jest także mieszkanie czy dom, na których zakup kredyt był udzielony, a w przypadku braku wkładu własnego pojawia się dodatkowe zabezpieczenie w postaci ubezpieczenia niskiego wkładu. Niemal standardowym zabezpieczeniem w przypadku kredytów jest także poręczenie majątkowe, zastaw na jakiejś nieruchomości, która nie ma wpisanego jako właściciela banku do księgi wieczystej, oraz poręczenie osoby trzeciej, która jest żyrantem kredytu i w przypadku, gdy kredytobiorca nie jest w stanie spłacać własnych zobowiązań, żyrant automatycznie dostaje wezwanie od banku do spłacania poręczonego kredytu. W przypadku kredytu dla firmy często zabezpieczeniem jest zastaw na nieruchomości albo na maszynach, jeśli kredyt miał sfinansować ich zakup.