Pomoc ze strony specjalistów

Pomoc ze strony specjalistów

W wielu firmach po prostu wychodzi się z założenia, że nawet osoba bez doskonałego wykształcenia może posiadać inne bardzo przydatne na danym stanowisku cechy, doświadczenie osobiste, czy po prostu praktyczną wiedzę na dany temat. Ale wielkie korporacje o globalnym zasięgu nie mogą sobie bez wątpienia pozwolić na takie ryzyko. Dlatego dostanie pracy w takiej spółce giełdowej jest niesamowicie trudne i przeważnie wiąże się z przejściem przynajmniej kilku poziomów rozmów kwalifikacyjnych. Coraz rzadziej jednak rozmowy te prowadzone są przez samych właścicieli czy kierowników firm a coraz częściej kompetencje te oddawane są w ręce podwykonawców doskonale znających materię, jaką jest konsulting dla firm. Podmioty te przeważnie oferują także badanie zdolności finansowych spółki, analizę ich strategii inwestycyjnych czy planów marketingowych, pod kątem obiektywnej oceny możliwości. Ale najczęściej zatrudnianie nie są w tym charakterze, a do prowadzenia rozmów z potencjalnymi kandydatami właśnie. Są to po prostu ludzie doskonale przygotowani tak z zakresu zarządzania firmą jak i psychologii oraz human resources, co pozwala im zupełnie inaczej prześwietlić danego kandydata i lepiej dostrzec głęboko ukrywane przez niego słabe strony.