Cechy dobrej karty kredytowej

Cechy dobrej karty kredytowej

Decydując się na przyjęcie karty kredytowej jednego z licznym na naszym rynku finansowym banków, warto przyjrzeć się dobrze, jak dana karta funkcjonuje, jakie są koszty jej użytkowania, jakie ma zalety, a jakie ewentualne wady. Zapobiegliwość ta będzie procentowała w przyszłości, gdy nie będziemy zaskakiwani nagle wysokim oprocentowaniem kredytu zawartego w karcie czy tez opłatami związanymi bezpośrednio z jej posiadaniem. Niektóre banki oferują karty kredytowe dla aktywnych klientów, którzy dokonują licznych płatności przy jej pomocy. Korzyść dla klienta polega na tym, że otrzymuje on zwrot części (procentowy) wydatków. Zwrot ten wynosi, w zależności od banku, od 0,5 do 4 procent. Ważnym kosztem korzystania z karty jest jej oprocentowanie. Sytuacja taka ma miejsce, jeżeli dokonamy zakupu przy użyciu karty i nie oddamy tej kwoty w ustalonym przez regulamin korzystania z karty terminie. Generalnie na kartach oprocentowanie jest relatywnie wysokie, wynosi ono średnio dla większości kart około 20 procent w skali roku. Są jednak na rynku banki, które kusza niższym znacznie oprocentowaniem. Niektóre banki stosują taktykę rozkładania części długu z karty na dogodne raty. W takim układzie oprocentowanie długu jest zawsze o kilka procent mniejsze niż klasyczny dług na karcie.