Czy istnieją kredyty bezzwrotne bądź nieoprocentowane?

Czy istnieją kredyty bezzwrotne bądź nieoprocentowane?

W dzisiejszym świecie panuje zasada „nic za darmo”. Oczywiście istnieją zachowania altruistyczne, lecz nawet one są wykonywane z nadzieją na osiągnięcie korzyści, nie związanych z pieniądzem, ale z poczuciem sensu życia, pomagania osobom słabszym, osiągnięciu dobrego samopoczucia itp. Nic więc dziwnego, że bank udziela kredytu głównie po to, aby zarobić na odsetkach od tego kredytu. Wiadomo więc, że w banku nie ma pożyczek i kredytów nieoprocentowanych, ale czy są bezzwrotne ? Można sobie wyobrazić sytuację, gdy ktoś dokonuje wypłaty lub przelewu w ramach limitu w koncie osobistym lub karty kredytowej, a następnie nie dokonuje żadnej operacji poza zapłatą odsetek oraz dodatkowo na karcie kredytowej kwoty minimalnej. W tym sensie kredyt bardzo długo może pozostawać bez konieczności jego zwrotu, nawet do śmierci jego właściciela, choć oczywiście wtedy będą musieli go zwrócić jego spadkobiercy. Natomiast niektóre przedsiębiorstwa oferują swym pracownikom kredyt w zasadzie nieoprocentowany, w ramach zakładowej Kasy Zapomogowo–Pożyczkowej. Taki „luksus” jest możliwy dzięki temu, że pracownicy pełniący funkcje w ramach tej Kasy wykonują ją społecznie, a więc nieodpłatnie i poza obowiązkami służbowymi.