Alior Bank – siła nowości i pracowników BPH

Alior Bank – siła nowości i pracowników BPH

Alior Bank rozpoczął swoją działalność w 2008 roku i jest bankiem uniwersalnym, który ma ofertę skierowaną głównie do klientów indywidualnych (ten segment klientów przeważa) i ponad 85 tysięcy rachunków firmowych. Prezesem Alior Banku jest Wojciech Sobieraj, a spory wkład finansowy w powstanie Alior Banku miała grupa finansowa Carlo Tassara. Obecnie bank ma ponad 200 placówek własnych oraz 250 placówek partnerskich. Najnowszym dzieckiem w zakresie produktów bankowych jest nowoczesna bankowość elektroniczna w postaci Alior Sync, który jako pierwszy zaproponował całkiem nowe podejście do obsługi klientów. W 2012 roku miały miejsce zapisy na akcje banku i jego debiut na GPW. W swojej przeszłości Alior Bank przyciągnął do siebie rzeszę klientów możliwością opłacenia rachunków bez dodatkowych prowizji. Na początku 2013 roku pojawiła się informacja, podana przez nowego wiceprezesa zarządu, mówiąca o tym, że Alior Bank będzie zbierał dane na temat swoich klientów z mediów społecznościowych (ich aktywności, rodzaje wpisów i ich treści) oraz od operatorów telefonii komórkowej, co spotkało się ze sprzeciwem klientów, a sam projekt został nazwany Big Data, jednocześnie oceniono to jako wizerunkową wpadkę banku. Trzon twórców Alior Banku przeszedł z Banku BPH po podziale na BPH i bank Pekao SA.