Wspieranie decyzji menadżerskich

Wspieranie decyzji menadżerskich

Dla każdego wielkiego przedsiębiorstwa prezesi i menadżerowie to kluczowi pracownicy, decydujący w największym stopniu o przyszłości całej firmy. Nie dziwi więc, kiedy publikowane są kolejne giełdowe raporty na temat tego, ile zarobiły osoby zarządzające największymi spółkami. Nierzadko są to astronomiczne kwoty, ale zazwyczaj wypłacane jako nagroda za wyjątkowo dobre wyniki finansowe i ekonomiczne firmy za miniony okres. W ostatnim czasie jednak zaufanie do tych doskonale przygotowanych do zarządzania ludzi mocno maleje, już nie tylko wśród zwykłych ludzi, ale także giełdowych inwestorów, którzy swoim kapitałem decydują o sile danego przedsiębiorstwa. Coraz popularniejsze staje się więc w kręgach najbardziej wpływowych dyrektorów zatrudnianie osób trzecich, które prowadzą konsulting dla firm. Zazwyczaj usługi te obejmują bardzo różne działania i w zależności od potrzeby danej firmy, specjaliści od konsultingu zajmować mogą się zarówno weryfikacją księgowości czy finansów spółki, jak i analizą planowanych inwestycji pod kątem tak strategicznym jak i ekonomicznym. Często wyniki takich prognoz prezentowane przez firmy zewnętrzne mocno odbiegają od tego, co przewidziała sama firma – i nierzadko są to przewidywania dużo dokładniejsze.