Podatki przy kredycie i leasingu

Podatki przy kredycie i leasingu

Korzystanie z leasingu operacyjnego oznacza większe korzyści, jeśli chodzi o tarczę podatkową. Jest ona bardziej opłacalna niż w przypadku zaciągnięcia kredytu. Dzieje się tak dlatego, że w przypadku leasingu można sobie obniżyć podstawę opodatkowania poprzez zaliczenie do kosztów uzyskania przychodu takich wydatków, jak czynsz inicjalny, opłaty manipulacyjne, prowizje, rata leasingowa i koszty użytkowania przedmiotu leasingu. Tak więc dla większości firm leasing operacyjny jest korzystniejszy od kredytu, szczególnie w przypadku nabycia środków wymagających podczas użytkowania dużych nakładów np. na paliwo, ubezpieczenie itd. Z kolei wybranie leasingu finansowego wiąże się z odliczeniem takich kosztów, jak rata leasingowa w części odsetkowej, odpisy amortyzacyjne i koszty użytkowania nabytego przedmiotu. Ta forma może być korzystniejsza dla firm opodatkowanych ryczałtem. Leasing, niezależnie od formy, uznawany jest za najkorzystniejszy sposób uzyskiwania środków finansowych na cele inwestycyjne dla firm. Często jest to korzystniejsze rozwiązanie niż zaciągnięcie kredytu. W niektórych sytuacjach może się jednak okazać, że zbyt krótki okres trwania umowy z firmą leasingową niekorzystnie wpłynie na formę opodatkowania. By sprawdzić, czy leasing opłaci się w przypadku danej firmy, należy wziąć pod uwagę wartość środka trwałego oraz okres, na jaki podpisywana jest umowa leasingowa.