Możliwości kart kredytowych

Możliwości kart kredytowych

Karty kredytowe są stosunkowo młodym wynalazkiem jeśli chodzi o bankowość. Powstały w Stanach Zjednoczonych, aby umożliwić klientom dokonywanie zakupów na kredyt, a potem należy ten kredyt spłacać. Karta kredytowa jest przyznawana z określonym przez bank limitem, do którego klient – jej posiadacz może się zadłużać. Banki reklamują, że ich karty kredytowe mają nawet 55 dniowy termin spłaty. Owszem, może się tak zdarzyć, bowiem karta jest spłacana raz w miesiącu, zwykle pomiędzy 20 a 25 dniem kalendarzowym, wówczas rozliczane są wszystkie transakcje z poprzedniego miesiąca i posiadacz karty musi spłacić albo cały kredyt, albo jego cześć, którą ustalił w procentach, przy czym minimalnie musi spłacić 5 % kredytu. Od reszty zobowiązań, które nie są spłacone, bank nalicza odsetki. Jeśli posiadacz karty wypłaci nią gotówkę z bankomatu, to odsetki są naliczane od dnia wypłaty gotówki, w innych przypadkach – dopiero od dnia, w którym klient nie spłacił całości zadłużenia na karcie. Jeśli klient spłaci całość, wówczas zgodnie z tym, co deklaruje bank, może mieć do 55 dni bezpłatnego kredytu. Coraz częściej tego rodzaju zadłużenie można rozłożyć na korzystne, niżej oprocentowane raty. Karty wydawane są na co najmniej dwa lata, przy czym raz w roku nalicza się opłatę za jej użytkowanie. Płacenie kartą kredytową w niektórych sklepach czy punktach usługowych umożliwia także zbieranie punktów, które upoważniają do licznych zniżek.