Kredy na kupno mieszkania

Kredy na kupno mieszkania

Jak wiadomo dziś w naszym kraju obowiązują całkiem inne wytyczne dotyczące ubiegania się o kredyt na kupno mieszkania. Parę lat temu tego typu kredyt nosił nazwę rodzina na swoim. I jak można wywnioskować z samej nazwy dotyczyło to głównie młode rodziny, które chcą mieć swe własne mieszkania. I wówczas mogły one ubiegać się o pomoc finansową tak by mogli oni kupić swe własne M. Dziś jednak zmieniono tego typu przepis. Obecnie kredyt ten nosi nazwę kredyt dla młodych. Zmiana ta dotyczy zarówno osób, które mogą ubiegać się o taki kredyt jak i warunków jego udzielania. Bowiem kredyt dla młodych przeznaczony jest nie tylko dla małżeństw, ale także i dla osób bez ślubu jak o dla osób samotnych. Bowiem tak naprawdę każda grupa ludzi chciałaby mieć swe własne mieszkanie. I dlatego też zdecydowano się na zmianę przepisów. Również na tego typu zmianę wpłynął fakt, iż w naszym kraju zawiera się coraz mniej małżeństw. Duża liczba osób nie tylko młodych żyje ze sobą w tzw. związkach formalnych. I jak wiadomo osoby te także chciałyby mieć swe własne mieszkanie. Do tej pory nie mogły one razem ubiegać się o kredyt. Dziś po wprowadzeniu tych zmian można bez problemu łączyć ich wspólne zarobki. Dzięki czemu ich zdolność kredytowa jest znacznie większa, co jak wiadomo może bardzo mocno wpłynąć na ostateczną decyzję dotyczącą otrzymania kredytu na kupno mieszkania