Bankowe karty płatnicze

Bankowe karty płatnicze

Karty płatnicze, wydawane przez banki, mogą być kartami wydawanymi posiadaczom rachunków – wówczas są to karty bankomatowe, mogą być kartami kredytowymi, do których przyznawany jest oddzielny limit kredytowy, albo mogą być to karty typu pre paid. Karty bankomatowe to karty, które umożliwiają korzystanie z bankomatu (wypłata gotówki, podejrzenie stanu konta, wydrukowanie krótkiej historii rachunku, doładowanie telefonu komórkowego), przy czym wszelkie wypłaty czy płatności niejako automatycznie obciążają rachunek właściciela karty. Karty kredytowe są praktycznie klasycznym kredytem, który należy spłacać, chociaż od klasycznego kredytu różnią się postacią, bowiem korzystać z niego można płacąc kartą kredytową. Karty kredytowe są wypukłe, to znaczy, że dane na niej są wydrukowane specjalną, wypukłą czcionką, co umożliwia dokonywanie nią płatności w Internecie, co nie zawsze jest możliwe przy użyciu kart płaskich, jakimi są karty bankomatowe. Niektóre banki oferują karty wirtualne, które służą tylko do płacenia w Internecie, aby klienci nie musieli mieć problemów z nadużyciami internetowymi. Z kolei karty pre paid są kartami wydawanymi na okaziciela, a ich limit jest określany przez każdorazowe doładowanie. Ten rodzaj kart sprawdza się zwłaszcza w przypadku dzieci, dla których taka karta może służyć zamiast kieszonkowego.