Bank Gospodarki Żywnościowej

Bank Gospodarki Żywnościowej

Bank Gospodarki Żywnościowej (BGŻ) to jeden z najdłużej działających banków na rynku polskim. Przez kilka lat znany był z tego, że specjalizował się w produktach, skierowanych do rolników, w szczególności udzielał specjalistycznych kredytów, które zaciągali właśnie rolnicy. W 2013 roku dotychczasowy prezes banku Jacek Bartkiewicz złożył dymisję, a na jego miejsce powołano p.o. prezesa, którą jest Monika Nachyła. BGŻ powstał w 1975 roku, gdy połączono Polski Bank Rolny (powstał w 1919 roku) i Centralny Związek Spółdzielni Oszczędnościowo-Pożyczkowych. W 1994 roku BGŻ został spółką akcyjną, a biuro maklerskie BGŻ w tym samym roku rozpoczęło – jako pierwsze – działalność. Podpisana umowa z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pozwoliło na wprowadzenie do oferty produktów kredytowych, umożliwiających rozwój rolnictwa w Polsce. W 2004 roku jednym z większych udziałowców był Rabobank, który po 2008 roku stał się głównym udziałowcem banku. W 2011 bank został sprywatyzowany, Skarb Państwa ograniczył swoje udziały, a sam bank trafił na GPW. W 2011 roku bank stworzył segment oszczędnościowy pod nazwą BGŻ Optima. BGŻ jest obecnie bankiem uniwersalnym, chociaż wśród swoich klientów ma w dalszym ciągu rolników, dla których ma oddzielne, skrojone na miarę, produkty. Już w 2001 roku bank udostępnił swoim klientom bankowość internetową.