Bank BPH po podziałach

Bank BPH po podziałach

Bank BPH powstał w 2001 roku w wyniku połączenia Banku Przemysłowo-Handlowego i Powszechnego Banku Kredytowego (oba banki funkcjonowały niezależnie na rynku bankowym od 1989 roku, gdy zostały wydzielone z banku centralnego). Ich połączenie z kolei było wynikiem tego, że rok wcześniej połączyli się ich inwestorzy strategiczni: HypoVereinsbank AG i Banku Austria Creditanstalt AG (BA-CA). Gdy HypoVereinsbank został przejęty przez UniCredit, który w Polsce był inwestorem w Pekao SA. Wówczas miał powstać na rynku polskim największy bank, w wyniku fuzji BPH i Pekao, jednak ostatecznie zadecydowano, że część oddziałów BPH zostanie przyłączona do Pekao, a pozostałe oddziały i część centrali banku zostały połączone z GE Money. Fuzja z Pekao SA była przeprowadzona w 2007 roku, rok później doszło do połączenia pozostałej części BPH z GE Money. Był to jeden z największych banków na polskim rynku bankowym, po podziale jest nadal w czołówce. Jest znany z działalności wspierającej kulturę, ale także działania osób indywidualnych, które przyczyniły się do poprawy losu innych (konkurs prowadzony razem ze stacją telewizyjną TVN). Bank BPH był pionierem w zakresie wdrażania rozwiązań bankowości internetowej i elektronicznej, zarówno dla klientów indywidualnych, jak i dla firm, a najwięksi eksperci w tej dziedzinie pracowali następnie przy tworzeniu Alior Banku.