spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka

Coraz częściej pojawiającą się na arenie biznesowej rodzajem spółki, jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa. Spółka taka wyróżnia się dwoma rodzajami wspólników, którzy mają zupełnie inną odpowiedzialność za zobowiązania spółki. Dzięki takiej strukturze spółki, dochodzi do bardzo korzystnego rozkładu ryzyka, jakie ponoszą wspólnicy podczas prowadzenia działalności. W przypadku takiej spółki bowiem, osoba fizyczna ponosi odpowiedzialność za działania spółki wyłącznie do określonej wartości, natomiast pełną odpowiedzialność ponosi drugi ze wspólników, w tym przypadku spółka zoo. Jednakże, specyficzną cechą, jaką wyróżnia się spółka zoo jest fakt, że z założenia ponosi odpowiedzialność za swoje zobowiązania wyłącznie firma, a nie jej Zarząd. W praktyce więc, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa gwarantuje bezpieczeństwo wszystkim jej wspólnikom, spośród których żaden nie musi odpowiadać za zobowiązania firmy całym swoim majątkiem prywatnym. Z tej właśnie przyczyny, coraz częściej spotykamy na naszym rynku tego rodzaju spółki, które są niezwykle wygodną formą prowadzenia działalności przy jednoczesnym poczuciu bezpieczeństwa o swój własnym dobytek.