Raty równe a raty malejące

Raty równe a raty malejące

Zanim zostanie uruchomiony kredyt, o który się staramy, doradca bankowy postawi przed nami wybór, czy nasz kredyt ma być spłacany w ratach równych, czy też malejących. Od naszego wyboru będzie zależała wysokość comiesięcznej raty kredytu. W przypadku rat równych system sam w taki sposób dopasuje wysokość spłacanej części kapitału kredytu oraz odsetek w poszczególnych ratach, aby wysokość raty była stała. W praktyce w miarę kolejności rat będzie rósł udział kapitału, a malał odsetek. W kredytach hipotecznych udzielanych na bardzo długi okres, np. ponad 40 lat, może dojść nawet do sytuacji, że pierwsze raty będą się składały wyłącznie z odsetek. W przypadku rat malejących cały spłacany kapitał kredytu rozkłada się równo na każdą z rat, natomiast w miarę upływu rat maleje wysokość spłacanych odsetek, gdyż są one naliczane od pozostałej do spłaty części kapitału, który stale maleje. Konsekwencją takiego sposobu naliczania odsetek i określania wysokości rat jest to, że dla systemu rat malejących wysokość pierwszej raty jest znacznie wyższa niż dla systemu rat równych, natomiast ogólna suma odsetek jest niższa. Można więc przyjąć, że system rat malejących jest dla klienta korzystniejszy, ale należy pamiętać o tym, że z uwagi na większą wysokość pierwszych rat wymaga też większej zdolności kredytowej.