Rachunek oszczędnościowy – jak działa

Rachunek oszczędnościowy – jak działa

Jedną z najnowszych form oszczędzania jest rachunek oszczędnościowy, który większości był znany z czasów szkolnych i wówczas funkcjonował zwykle jako SKO. Obecnie rachunek oszczędnościowy jest dodatkowym rachunkiem, który klient może sobie dodatkowo otworzyć. W przeciwieństwie do rachunku bieżącego, rachunek oszczędnościowy jest dosyć korzystnie oprocentowany, często lepiej niż lokaty, a wpłacane na rachunek oszczędnościowy środki są oprocentowane do momentu wpłaty. Jednak klient nie może dysponować tymi środkami dowolnie. Bezpłatnie raz w miesiącu klient może dokonać wypłaty z rachunku oszczędnościowego bez opłaty, natomiast gdyby klient chciał dokonać wypłaty środków z rachunku oszczędnościowego więcej niż raz w miesiącu (np. dlatego, że pojawiły się jakieś przypadki losowe, które zmuszają klienta do wypłaty środków z rachunku oszczędnościowego), to każda kolejna wypłata jest obarczona dodatkowymi kosztami rzędu co najmniej 5 złotych, ale w niektórych bankach ten koszt jest dużo wyższy i ma na celu zniechęcenie klientów do większej ilości wypłat z rachunku, który z definicji ma służyć do oszczędzania. W przeciwieństwie do lokaty terminowej, rachunek oszczędnościowy nie jest otwierany na określony termin, ale nie gwarantuje także stałego oprocentowania, ponieważ oprocentowanie na rachunku oszczędnościowym zmienia się kilka razy w ciągu roku i jest uzależnione między innymi od stóp, ustalonych przez Radę Polityki Pieniężnej.