Lokaty terminowe – zasada działania

Lokaty terminowe – zasada działania

Lokaty terminowe były do niedawna jednym z chętniej przywoływanych w mediach produktem bankowym, według którego mierzono siłę polskiej gospodarki. Jednak w ciągu ostatniego miesiąca (porównanie kwietnia 2013 do marca 2013) wysokość depozytów zmalała o 7 miliardów złotych. To znaczący spadek, bowiem od 2008 roku, odkąd pojawiła się informacja o spowolnieniu gospodarczym, okazało się, że Polacy biją rekordy w wysokości depozytów, czyli odłożonych pieniędzy. Lokata terminowa jest rodzajem rachunku oszczędnościowego, w którym klient deklaruje, na jaki czas jest skłonny oddać bankowi swoje środki, a przy tej okazji bank deklaruje wysokość oprocentowania, które może wypłacić klientowi za fakt korzystania z jego środków w zadeklarowanym przez klienta terminie. Lokaty terminowe mogą mieć stałe albo zmienne oprocentowanie, przy czym obecnie oprocentowanie jest stałe na czas trwania depozytu (depozytem nazywa się lokatę terminową). Lokata terminowa może być zakładana nawet na jeden dzień, może być odnawialna lub nieodnawialna, co oznacza, że po zadeklarowanym terminie środki i odsetki powrócą na rachunek klienta i będą do jego dyspozycji (tak się dzieje w przypadku lokaty nieodnawialnej) lub będzie założona nowa lokata z aktualnym oprocentowaniem (w przypadku lokaty odnawialnej). Dodatkowo dla lokaty odnawialnej odsetki mogą być wypłacane albo mogą się kapitalizować (czyli dopisywać do kapitału lokaty i w ten sposób go zwiększać).