Studencki, inwestycyjny, hipoteczny – czyli różne rodzaje kredytów

Studencki, inwestycyjny, hipoteczny – czyli różne rodzaje kredytów

Kredyty dziś są dostępne niemal dla każdego. Również niepracujący studenci mogą zaciągnąć kredyt, są to tak zwane kredyty studenckie. Zaciągane są one głównie na cel związany z kształceniem, na zakup potrzebnych pomocy dydaktycznych, na opłacenie czesnego. Taki kredyt jest nisko oprocentowany i student zaczyna go spłacać dopiero po ukończeniu studiów kiedy zaczyna pracować. O kredyt mogą starać się także przedsiębiorcy, którzy chcą rozkręcić interes. Są to tak zwane kredyty inwestycyjne, które mają sfinansować jaką konkretną inwestycję, mającą przynieść zyski dla firmy. Kredyty dziś mogą dostać osoby pracujące na umowę o dzieł oczy zlecenie. Warunki udzielania kredytów są jednak różne w różnych bankach. Jednak przepisy odnośnie ciągle ulegają modyfikacjom, choć są one coraz bardziej przejrzyste i dostępne dla coraz większej ilości osób. O kredyt mogą się starać także przyszli przedsiębiorcy, którzy dopiero chcą założyć własną działalność. A często taki kredyt pozwala na rozpoczęcie własnego biznesu. Banki jednak maja określone wymagania, które często są trudne do spełnienia. Choć kredyty są coraz bardziej dostępne, to banki także chcą się w pewien sposób zabezpieczyć ograniczając liczbę udzielanych kredytów.