Narodowy Bank Polski

Narodowy Bank Polski

Każde państwo na świecie ma własny bank centralny, odpowiedzialny za kilka niezmiernie ważnych funkcji, między innymi za emisję pieniędzy czy za zapewnienie odpowiedniej wysokości zadłużenia. W Polsce bankiem centralnym jest Narodowy Bank Polski, który emituje banknoty i pieniądze, jest odpowiedzialny za politykę monetarną kraju, dba o to, aby emitowane pieniądze były odpowiednio zabezpieczone ( bezpieczeństwo waluty przez wiele lat zapewniały depozyty w złocie, w chwili obecnej coraz trudniej mówić o tym, że waluty wielu krajów mają pokrycie w złocie). Na czele NBP stoi obecnie Marek Belka, a w przeszłości szefem banku centralnego była także Hanna Gronkiewicz-Waltz czy profesor Balcerowicz. W 1995 roku Narodowy Bank Polski dokonał rzeczy niezwykłej – dokonał denominacji, zastępując 10000 starych złotych 1 zł nowych złotych i przy okazji umocnił złotówkę oraz wprowadził nowe banknoty do obrotu (wprowadzanie nowych wzorów banknotów oraz monet to jedno z zadań NBP). NBP publikuje także każdego dnia tabelę kursów walut, czyli deklaruje, po ile danego dnia można wymieniać złotówkę na inne waluty. Na podstawie kursów NBP swoje kursy ustala każdy bank i każdy kantor, funkcjonujący na polskim rynku. W 1989 roku z NBP wydzielono kilka mniejszych banków, które dały podwaliny do stworzenia bankowych gigantów.