Metody badania wiarygodności klienta

Metody badania wiarygodności klienta

Dla banku bardzo ważne jest, aby klient spłacał kredyt w terminie i nie było konieczne tworzenie na ten kredyt rezerw zmniejszających zysk banku. Oczywiście nawet najbardziej wiarygodny klient może z różnych powodów nie spłacać rat, ale badanie wiarygodności pozwala odsiać osoby, które już na wstępie można podejrzewać o brak spłacania otrzymanego kredytu. Niewiarygodnymi będą przede wszystkim osoby o niskich oraz niepewnych dochodach (czyli zatrudnione na czas określony lub umowę–zlecenie). Ryzyko niespłacania kredytu może zwiększyć również niewielka kwota rozporządzalna gospodarstwa domowego, czyli suma dochodów pozostająca do jego dyspozycji po zapłaceniu koniecznych opłat, rat kredytów i innych zobowiązań oraz uwzględnieniu kosztów utrzymania. Bank otrzymuje informacje o zadłużeniu klienta oraz historii spłat tego zadłużenia na podstawie raportu z BIK. Bank otrzymuje również informację o kliencie z Biura Informacji Gospodarczej, gdzie operatorzy telefonii komórkowej, dostawcy prądu, gazu i inne tego typu firmy mogą umieścić go jako niesolidnego klienta. Oczywiście podstawową sprawą jest terminowe spłacanie zobowiązań w banku, w którym potencjalny kredytobiorca ubiega się o kredyt, jeśli takowe posiada.