Księgowość Szczecin - biuro rachunkowe

Księgowość Szczecin – biuro rachunkowe

Usługi księgowe oferowane przez biuro rachunkowe Szczecin to nie tylko prowadzenie ksiąg rachunkowych, ale także wsparcie podatkowe i ubezpieczeniowe, doradztwo finansowe oraz prowadzenie spraw pracowniczych. Księgowość Szczecin z zakresu usług kadrowych świadczy taką pomoc, jak: przygotowywanie skierowań dla pracowników na odpowiednie badania wstępne i okresowe, w zależności od branży firmy zatrudniającej pracownika oraz zajmowanego przez pracownika stanowiska, pomoc w organizowaniu szkoleń z zakresu BHP, sporządzanie umów o pracę, niezbędnych oświadczeń oraz świadectw pracy. Ponadto, biuro rachunkowe Szczecin zajmuje się prowadzeniem teczek osobowych pracowników, sporządzaniem ewidencji czasu pracy, ewidencji badań lekarskich oraz kartotek urlopowych, jak również rejestruje i wyrejestrowuje pracownika z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Usługi księgowe z zakresu płac to przede wszystkim sporządzanie listy płac i kartotek wynagrodzeń, sporządzanie i wysyłanie deklaracji płacowych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego, ja również sporządzanie ewentualnej deklaracji rozliczeniowej dla PFRON w przypadku, gdy pracodawca zatrudnia w swojej firmie jakiekolwiek osoby niepełnosprawne.