Getin Bank i Getin Noble Bank

Getin Bank i Getin Noble Bank

Getin Bank to część Getin Noble Banku, który powstał z połączenia Getin Banku i Noble Banku. Getin Bank powstał z Górnośląskiego Banku Gospodarczego, który rozpoczął działalność w 1990 roku. Od stycznia 2002 roku do maja 2004 roku był częścią grupy kapitałowej Banku BPH, od którego udziały nabył Getin Holding. W tym samym roku formalnie już powstał Getin Bank, do którego dołączono Wschodni Bank Cukrownictwa (którego kapitał i licencja na działalność bankową stanowiły podwaliny do utworzenia Noble Banku dla klientów zamożnych) oraz Bank Przemysłowy. W 2010 roku Getin Bank i Noble Bank połączyły się i funkcjonują jako Getin Noble Bank. Właścicielem banku jest Getin Holding, na którego czele stoi Leszek Czarnecki. Getin Bank nie cieszy się zbyt wielką popularnością wśród swoich klientów, jednym z głównych powodów ich niechęci jest dosyć duży spread, stosowany zwłaszcza w przypadku kredytów hipotecznych; grupa klientów podpisała także aneks (mini%), który stał się powodem do zbierania klientów, aby skorzystać z możliwości pozwu zbiorowego, skierowanego przeciwko bankowi. Jednak bank jako pierwszy zdecydował się na udzielanie kredytów hipotecznych kredytobiorcom, zatrudnionym na umowy zlecenia oraz inne umowy cywilno-prawne. Bank jest także liderem w zakresie udzielania kredytów na zakup samochodu. Prezesem banku jest Krzysztof Rosiński.