Budowa polskiego banku

Budowa polskiego banku

Polskie banki mają z reguły dosyć podobną budowę, chociaż miewają różne nazwy i docierają do różnych segmentów klientów. Każdy bank ma jakąś centralę, w której znajdują się wszystkie departamenty, odpowiedzialne za tworzenie produktów, rozpatrywanie reklamacji, administrację oraz obsługę zarządu. Sam zarząd banku także działa w centrali banku, której adres figuruje na pieczątkach i wszystkich koniecznych dokumentach. Centrala banku ma także wydzielone dwie jednostki, w ramach których odbywa się obsługa klientów z całej Polski – dotyczy to bankowości internetowej oraz bankowości telefonicznej, które wspólnie mogą się nazywać bankowością elektroniczną, chociaż bankowość elektroniczna bywa rozumiana także jako bankowość bankomatowa i przy użyciu różnych off-line’owych systemów, w których klient dokonuje płatności i dostarcza je do banku do wgrania do systemu bankowego. Kolejną częścią wspólną wszystkich banków są oddziały, w których odbywa się obsługa klienta. O ile klient miewa możliwość składania wniosku o otworzenie rachunku czy lokaty poprzez stronę internetową czy poprzez system bankowości internetowej, o tyle wniosek kredytowy musi być złożony w oddziale i w oddziale także musi podpisać wszelką dokumentację. To także oddziały banków pozyskują potencjalnych klientów i dokonują wszelkich wpłat i wypłat gotówkowych, także w walucie.